Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Postaráme sa o vás.


Prechod cez hranice

Rady pred cestou na hranicu

Pred cestou na hraničný priechod sa ubezpečte, že:

 • vaše auto je plne natankované a pripravené na dlhšiu cestu,
 • váš mobilný telefón je plne nabitý a má dostatočný kredit alebo možnosti na vykonávanie hovorov. Nespoliehajte sa iba na komunikáciu cez internet,
 • máte dostatočnú hotovosť v EUR alebo $ na pokrytie životných nákladov na niekoľko dní,
 • máte cestovný pas alebo iné osobné doklady. Ak nemáte žiaden iný doklad, vezmite so sebou aj neplatné, poškodené doklady alebo ich fotokópie,
 • máte lieky, ktoré užívate,
 • máte pevnú obuv, teplé oblečenie (čiapka, šál, rukavice), pršiplášť alebo dáždnik.

Nezabudnite tiež na:

 • nabíjačku na mobilný telefón, a ak máte, externú batériu,
 • základné hygienické potreby,
 • suché trvanlivé potraviny, ktoré možno jesť priamo bez tepelnej prípravy. Zvlášť dbajte na jedlo pre malé deti,
 • dva litre pitnej vody v plastovom obale,
 • baterku na svietenie,
 • skladací vreckový nôž,
 • deku,
 • malé veci sentimentálneho významu.

Dôležité upozornenie:
Neberte so sebou zbrane, výbušniny a drogy!

Posuňte si prosím hodinky o 1 hodinu dozadu, ste v inom časovom pásme.

Hraničné priechody

Pre ľudí žijúcich na Ukrajine, ktorí chcú prísť na Slovensko aktuálne existujú 3 hraničné priechody: Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence.

Policajný zbor informuje, že od pondelka 02. 05. 2022 nastáva zmena prevádzkovej doby hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci. Na uvedenom hraničnom priechode budú príslušníci Policajného zboru vykonávať hraničnú kontrolu v režime ako pred vojenským konfliktom na Ukrajine, t.j. denne od 08:00 h do 20:00 h.

Nakoľko Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, na územie Slovenska sa nedostávajú ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov.

Zároveň upozorňujeme, že ak osoba prekročí hranice cez hraničný priechod mimo jeho otváracích hodín dopúšťa sa priestupku na úseku kontroly hraníc.

Situácia na ukrajinských hraniciach je monitorovaná na webstránke mapotic.com, alebo v prehľade, ktorý je pravidelne aktualizovaný.
Ďalšie informácie na https://www.ukraineslovakia.sk/.

Pre ľudí pochádzajúcich z ne-európskych krajín (hlavne študenti z Afriky a Ázie) je dostupná infolinka Ukrajinskej vlády +380 934 185 684

Podmienky vstupu na Slovensko

Vstup na Slovensko je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj občanom iných krajín, ktorí sú aktuálne na Ukrajine.

Momentálne je vstup umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). Ak cestujete s maloletými deťmi, odporúča sa mať pri sebe aspoň rodný list dieťaťa.

Osobám bez platného cestovného pasu sa odporúča mať pri sebe iné doklady (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, povolenie na pobyt na Ukrajine, rodné listy detí atď.).

V prípade, že hranicu prekročí dieťa bez sprievodu, príslušný úrad koordinuje v spolupráci s políciou umiestnenie dieťaťa do vybraného zariadenia.

Po prekročení hranice

Po prekročení hraníc dostane každý obyvateľ Ukrajiny humanitárnu pomoc. Slovenská republika poskytuje štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom dočasné útočisko, ktoré zahŕňa ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hygienické potreby a prístup na trh práce.

Vládne aj mimovládne organizácie taktiež pomôžu a poskytnú humanitárnu a základnú materiálnu pomoc každému človeku, ktorý sa chce ukryť na Slovensku pred vojnou.

Po prekročení hraničného priechodu Vás žiadame aby ste navštívili veľkokapacitné centrum, kde Vás po požiadavke na ubytovanie vedia kompetentné osoby nasmerovať do cieľovej stanice na území Slovenskej republiky, kde Vám bude poskytnuté núdzové ubytovanie. V prípade ak sa rozhodnete hľadať ubytovanie „naslepo“ je veľká pravdepodobnosť, že Vás z dôvodu obmedzenej ubytovacej kapacity nebudeme mať kde ubytovať.

Doprava z hraničného priechodu do dočasného ubytovania je koordinovaná na mieste. Niektoré samosprávy poskytujú bezplatnú prímestskú dopravu pre ľudí žijúcich na Ukrajine. K dispozícii sú rovnako aj taxislužby.

Niektorí slovenskí mobilní operátori na hraniciach bezplatne poskytujú SIM karty na volania a internet.

Zhrnuté dôležité informácie nájdete aj vo videu s názvom: Čo robiť po príchode na Slovensko .

Peniaze

Ukrajinské hrivny (UAH) je momentálne problém na území Slovenska zameniť v zmenárňach. Túto možnosť ponúkaju aktuálne len niektoré banky. Odporúčame priniesť si so sebou hotovosť v EUR alebo $. Hotovosť (EUR) si môžete vybrať aj z bankomatov prostredníctvom platobných kariet.

Niektoré slovenské banky pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v dostupnosti k ich financiám:

 • novo umiestnenými bankomatmi v blízkosti hraničných priechodov (Vyšné Nemecké), z ktorých sú výbery ukrajinskými bankomatovými kartami bez poplatku (toto platí v niektorých bankách na celom Slovensku),
 • otváranie bezplatných účtov, vrátane vydávania platobných kariet a prístupu k internetbankingu,
 • zrušenie poplatkov pri prevodoch na Ukrajinu.

COLNÉ KONANIE
Ak vstupujete alebo opúšťate územie EÚ so sumou 10 000 EUR a viac v hotovosti, šekoch bez uvedeného príjemcu či určitých predmetoch zo zlata, musíte to oznámiť colným úradom, či cestujete leteckou, cestnou, železničnou alebo námornou dopravou.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke európskej komisie.

Zvieratá

Slovenská republika prijíma na hraničných priechodoch spoločenské zvieratá aj bez pasu a očkovania. Osoby sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami sú povinné vypísať tlačivo, ktoré je k dispozícii aj na hraničných priechodoch.

Bezpečnostné upozornenie

Upozorňujeme ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, aby boli obozretní a riadili sa pokynmi označených zamestnancov štátu (napr. Polícia) alebo dobrovoľníkov neziskových organizácií. Nikomu inému neodovzdávajte svoje doklady, peniaze alebo svoj majetok. Pred využitím neoficiálnej dopravy si túto skutočnosť odkonzultujte s ľuďmi pracujúcimi na hranici alebo dobrovoľníkmi neziskových organizácií.

V prípade, že sa cítite byť v ohrození, kontaktujte prosím Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818).

Chcem ostať na Slovensku

Pobyt

POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM
Ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať na území Slovenskej republiky a schengenskom priestore 90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

DOČASNÉ ÚTOČISKO
Dočasné útočisko sa poskytuje na ochranu cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní zdržiavať sa a pracovať v SR.
Registrácia na dočasné útočisko

O udelenie dočasného útočiska môžete požiadať osobne vo veľkokapacitných registračných centrách, alebo na vybraných oddeleniach cudzineckej polície. Každá dospelá osoba žiada o dočasné útočisko osobne. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o dočasné útočisko zákonný zástupca. Maloleté dieťa musí byť pri podávaní vyhlásenia vždy prítomné.

Ak viete preukázať svoju totožnosť (pas, ID karta), dočasné útočisko Vám bude poskytnuté okamžite po registrácií. Ak nemáte žiadne doklady, o Vašej žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté v krátkom čase približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl. Ak požiadate o udelenie azylu, zamestnať sa budete môcť až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o Vašej žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

Každá osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko sa môže voľne pohybovať po SR, vycestovať do iného štátu EÚ a dokonca môže kedykoľvek vycestovať na Ukrajinu a prísť späť na územie SR. Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli vrátiť na Ukrajinu bez toho, že by ste sa plánovali vrátiť na územie SR ako odídenec, je potrebné sa výslovne vzdať dočasného útočiska, a to písomne na adresu Migračný úrad MV SR, Pivonkova 6, 812 72 Bratislava. Po doručení tohto vyhlásenia o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska, dočasné útočisko Vám zanikne.

 • Prehľad inštitúcií, lekárov, škôl, charít a iných dôležitých miest nájdete na umapa.eu.
 • Na mape SK4U nájdete všetky dostupné informačné miesta na Slovensku.

UZNÁVANÉ výpisy z registra trestov Ukrajiny v rámci konania o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky

1. Výpis z registra trestov Ukrajiny (ВИTЯГ) v listinnej forme je vygenerovaný elektronicky softvérom informačno-analytického systému (IAS), ktorý obsahuje relevantné údaje o osobe žiadateľa k dátumu a času jeho vyhotovenia s prideleným jedinečným elektronickým identifikátorom (QR kód). Vytlačený výpis z registra trestov na základe podanej žiadosti Službou jednotného informačného systému Ministerstva vnútra Ukrajiny (doklad o bezúhonnosti) v listinnom formáte A4 je fyzicky podpísaný vedúcim príslušného strediska a opatrený odtlačkom mokrej pečiatky príslušného strediska Ministerstva vnútra Ukrajiny Na účel použitia vydaného listinného výpisu z registra trestov Ukrajiny osobou v zahraničí je nutné dokument opatriť doložku vyššieho overenia formou Apostille.

2. Výpis z registra trestov Ukrajiny (ВИTЯГ) v elektronickej forme vygenerovaný softvérom (IAS), ktorý obsahuje relevantné údaje o osobe žiadateľa k dátumu a času jeho vyhotovenia s prideleným jedinečný elektronický identifikátor (QR kód). Spracovaný a vyhotovený výpis z registra trestov Ukrajiny v elektronickej forme je odoslaný na mailovú adresu osoby (žiadateľa), ktorý si žiadateľ vytlačí z vlastnej mailovej adresy neobsahuje legalizáciu vo forme podpisu ani pečate oprávnených osôb a štátnych orgánov Ukrajiny. Na účel použitia vydaného výpisu z registra trestov Ukrajiny v elektronickej forme osobou na území Slovenskej republiky je nutné k dokument opatriť vydaným osvedčením o platnosti vo forme „Potvrdenia“ konzulárneho oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike.

3. Cudzinci, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu zabezpečiť výpis z registra trestov podľa bodu 1 alebo 2, Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike zavádza službu na účel nadobudnutia informácií o bezúhonnosti prostredníctvom diplomatickej cesty. Na základe výsledkov zrealizovanej kontroly o osobe žiadateľa vydá Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike „Potvrdenie“ o bezúhonnosti, podpísané konzulárnym úradníkom, kde v obsahu vydaného Potvrdenia bude uvedené, že previerku o bezúhonnosti osoby vykonala diplomatická misia.

Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu

Dňom 26. 04. 2022 bola spustená prvá časť služby na overenie pravosti dokladu – Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky u cudzincov, ktorým bolo udelené dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Uvedená služba je verejne prístupná a je určená pre všetkých, ktorí chcú overiť pravosť vydaného dokladu.

Postup overenia

 • naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu) prípadne zadajte stránku www.portal.minv.sk.
 • zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade.

Následne sa Vám zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe je pripravovaná druhá časť, ktorá uvedenú službu rozšíri aj o možnosť vytlačenia dokladu dočasného útočiska v tvare, akom ho vydáva cudzinecká polícia.

Žiadosť o dočasné útočisko

Možnosť požiadať o dočasné útočisko:

O dočasné útočisko môžete požiadať vo veľkokapacitných centrách na to určených, alebo na vybraných oddeleniach cudzineckej polície. Viac informácií nájdete na stránkach ministerstva vnútra SR.

Registrácia na dočasné útočisko

Podrobnejšie informácie o postupe registrácie dočasného útočiska nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

Na základe poklesu žiadateľov o udelenie dočasného útočiska sa pristúpilo k zníženiu počtu veľkokapacitných centier, ktoré fungujú v plnej prevádzke.

Plný prevádzkový režim:

 • Veľkokapacitné centrum Michalovce
 • Mesto Michalovce
 • Mestská športová hala
 • Športová 31
 • GPS: 48.762221 21.916542

Utlmený prevádzkový režim:

 • Veľkokapacitné centrá Humenné a Žilina
 • od 08. 08. 2022 Veľkokapacitné centrum Nitra

Stále je možnosť si požiadať o registráciu dočasného útočiska na OCP PZ Trnava, Nitra, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Ružomberok, Prešov a Košice. A taktiež na Oddelení azylu PZ v Humennom.

Možnosť požiadať o azyl:

Áno. Avšak pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

Ubytovanie

Po prekročení hraníc vám s informáciami o ubytovaní pomôžu zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií.

Viac informácií o dostupnom ubytovaní nájdete na https://pomocpreukrajinu.sk/.

Ak poskytujete ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku konfliktu, tak všetky potrebné informácie a dokumenty k príspevku na ubytovanie nájdete na stránke Ministerstva vnútra .

Práca

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

Ponuka voľných pracovných miest v ukrajinskom jazyku je dostupná priamo na stránke služby zamestnanosti.

Alternatívne, môžete využiť aj portál internetový sprievodca trhom práce alebo túto stránku.

Študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Sociálne zabezpečenie

Pomoc v hmotnej núdzi slúži, ako finančná pomoc pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si základné životné podmienky a nedokážu si príjem zvýšiť vlastným pričinením. Za tieto osoby možno v súčasnosti považovať aj osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výška pomoci závislostí od počtu členov domácnosti a ich situácie.

Pomoc v hmotnej núdzi možno poskytovať aj cudzincom, ktorí sa preukážu dokladom o pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi možno požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude cudzincovi poskytnuté potrebné poradenstvo. Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Je možné požiadať aj o dotáciu na stravu pre dieťa. Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.
Informácie o dávkach, príspevkoch a dotáciách

Zdravotná starostlivosť

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE VÁS, OBČANIA UKRAJINY V SR
V prípade zdravotných problémov budete ošetrení a dostanete potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Poskytovaná starostlivosť podľa statusu.

Slovenskom len prechádzate, ale vaším cieľom je iná krajina:

 • Máte nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú Vám poskytnú zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Ostatnú zdravotnú starostlivosť si musíte uhradiť.

Požiadate o azyl alebo dočasné útočisko:

 • Budete mať nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice. Kontakty: www.e-vuc.sk

Získate azyl alebo doplnkovú ochranu:

 • Budete mať nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.

V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite každému na území Slovenskej republiky.

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY:

 • Ak cez Slovensko prechádzate, alebo ste požiadali o dočasné útočisko/azyl, je starostlivosť hradená v akútnych prípadoch za podmienok daných poisťovňou.
 • Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť nájdete na stránke www.skzl.sk/stomatologhelp, alebo tiež na www.stomatolog.help.

LIEKY:
Cez Slovensko iba prechádzate alebo získate status dočasného útočiska:

 • Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať.
 • Ak požiadate o dočasné útočisko, budete mať nárok na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez doplatku.

COVID-19
Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.

Viac informácií v súvislosti s COVID-19 nájdete na www.korona.gov.sk.

Dôležité telefónne čísla:
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112, Záchranná zdravotná služba: 155, Polícia 158, Hasiči 150, Linka zdravia pre Ukrajinu: +421 221 025 075, Infolinka Všeobecnej zdravotnej poisťovne: 0850 003 003, Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby (súhrnné informácie) +421 513 816 111 / +421 259 765 111, Infolinka pre pacientov s HIV a tuberkulózou +421 907 923 122.

Užitočné odkazy:

Uznávanie zdravotníckych kvalifikácií (dokladov o vzdelaní)

Bez uznania odbornej kvalifikácie, zdravotnícky pracovník s kvalifikáciou získanou na Ukrajine nemá odbornú spôsobilosť a nemôže pracovať ako zdravotnícky pracovník samostatne.

Proces uznávania zdravotníckych kvalifikácií, získaných na území Ukrajiny nájdete v letáku pre zdravotníkov alebo na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Návšteva školy

Vaše deti môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium na školách v mieste Vášho pobytu alebo na inom určenom mieste.

Pre umiestnenie vášho dieťaťa do školy je potrebné:

 • požiadať pre vaše dieťa dočasné útočisko alebo azyl,
 • navštíviť materskú, základnú alebo strednú školu (kde chcete aby sa vaše dieťa vzdelávalo),
 • predložiť riaditeľovi doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska, alebo azylu,
 • následne bude podľa úrovne vzdelania a úrovne ovládania slovenského jazyka vaše dieťa zaradené do príslušného ročníka a zabezpečia sa pre neho jazykové kurzy.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva.

Šport

Deti, mládež a športovci z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku konfliktu a požiadali o dočasné útočisko alebo azyl, sa môžu uchádzať o zaradenie do športových klubov. Získajte informácie o športových možnostiach v mieste Vášho pobytu. Formulár môžu vyplniť za dieťa rodičia, alebo iné zodpovedné osoby, ktoré ho majú v opatrovníctve na území SR .

V prípade záujmu vyplňte dotazník o záujem zaradenia dieťaťa do športového klubu

Ak zaradíte dieťa, športovca do tréningového procesu, prosím informujte nás o tom vyplnením dotazníka pre rodiča/opatrovníka o úspešnom zaradení dieťaťa do športového klubu.

Zoznam športových klubov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
Kontakt: uasport@vlada.gov.sk,
Koordinátor: 00421 220 925 114

Úradné hodiny kontaktného centra:
Pondelok – Piatok
8:30 hod. – 15:30 hod.

COVID-19

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach na Slovensku nájdete na stránke: korona.gov.sk

Cestovanie cudzincov s udeleným dočasným útočiskom

Všetci cudzinci z Ukrajiny s poskytnutým dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky sú oprávnení pohybovať sa a cestovať v rámci členských štátov Európskej únie, ak spĺňajú podmienky na vstup na ich územie.

Pokiaľ by sa však cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom rozhodol žiť na území iného členského štátu a tento štát mu poskytol dočasné útočisko alebo inú formu ochrany, dočasné útočisko na území Slovenskej republiky zaniká.

V tejto súvislosti však upozorňujeme, že ak majú cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom v úmysle cestovať zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie (napríklad na letnú dovolenku), musia byť držiteľmi platného cestovného pasu, ktorý ich oprávňuje na prekračovanie tzv. vonkajšej hranice Európskej únie.

V prípade každej cesty do zahraničia je potrebné overiť si aktuálne podmienky vstupu do cieľovej krajiny napr. vyžadované cestovné doklady, vízovú povinnosť, možné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, povinné očkovania a iné prípadné obmedzenia.

Overenie platnosti potvrdenia s možnosťou vytlačenia dokladu dočasného útočiska. Služba je určená na overenie pravosti vydaného dokladu a prípadne na jeho vytlačenie (napr. pri presťahovaní).

Postup overenia a vytlačenia dokladu:

 • naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu) prípadne zadajte stránku www.portal.minv.sk
 • zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade. Následne sa Vám zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky. Vytlačenie dokladu dočasného útočiska v tvare, akom ho vydáva cudzinecká polícia tlačidlom „Zobraziť v PDF“

Potvrdenie z portálu MV SR (príloha) je odlišné v nasledovných častiach:

 • V ľavej dolnej časti má vytlačený text
  „Potvrdenie o pobyte bolo vytvorené elektronickou službou na adrese www.portal.minv.sk.
  Pre overenie tohto potvrdenia použite rovnakú službu.“
 • Vpravo v časti - podpis a pečiatka má vytlačený text
  „odtlačok pečiatky“
  „riaditeľ OCP PZ“

Pomoc mimovládných organizácií a organizácií OSN

Liga ľudských práv
Je verejnoprávna organizácia, ktorá poskytuje cudzincom a utečencom informácie o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch.
Telefón (horúca linka) pre občanov Ukrajiny: +421 918 366 968
E-mail: ukrajina@hrl.sk
Ďalšie informácie: https://ukraineslovakia.sk

Pomoc pri hľadaní ľudí na Ukrajine
Slovenský Červený kríž - Spájanie rodín
Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť službu Slovenského Červeného kríža - Spájanie rodín. Pre viac informácií navštívte webovú stránku redcross.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku.
Informačná linka: 0850 211 478 (z územia SR)
Zo zahraničia: +421 252 630 023, +421 556 258 662

Telegramové a aplikácia Signal: +421 908 767 853 (iba hlasové služby)
E-mail: mic@iom.int
Ďalšie informácie: www.mic.iom.sk

SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku
Horúca linka: +421 911 201 889
E-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Facebook: Ukraine-Slovakia SOS

Právna pomoc

Slovenská advokátska komora vedie osobitný zoznam advokátov pripravených poskytovať bezplatnú právnu pomoc osobám prichádzajúcim z Ukrajiny. V zozname je zapísaných vyše 140 advokátov z rôznych miest Slovenska.

Advokátky a advokátov poskytujúcich bezplatné služby v rámci pomoci pre Ukrajinu ľahko vyhľadáte v zozname advokátov na stránke www.sak.sk v časti Zoznam advokátov. V kolónke odborné zameranie zvoľte poslednú možnosť „pro bono právna pomoc Ukrajine“. Výber môžete zúžiť uvedením jazykových znalosti advokáta a mesta, kde sa advokátska kancelária nachádza. Zoznam advokátov je aktualizovaný v reálnom čase.

V prípade otázok kontaktuje Slovenskú advokátsku komoru na pomoc@sak.sk.

Vysvetlenie pojmov

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 1.3.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Pozemná doprava

Na Slovensku môžete využiť autobusovú dopravu, vlakovú dopravu a leteckú dopravu. Vo všetkých vlakoch a v prímestských autobusoch sme zaviedli bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny.

Základné pravidlá týkajúce sa bezplatnej prepravy platné od 1.7.2022
Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere

Vlaky

Vlakové a autobusové spojenia z Košíc do:

Prehľad a mimoriadnych opatreniach vo vlakoch nájdete priamo na stránke Železníc Slovenskej republiky.

Letecká doprava

Najbližšie letisko k slovensko - ukrajinským hraniciam je letisko Košice s priamymi letmi do Londýna, Prahy, Viedne, Varšavy, Liverpoolu a Dublina.
Viac informácii: https://www.airportkosice.sk

Konzuláty a veľvyslanectvá v SR

Prehľad kontaktných údajov konzulátov a veľvyslanectiev v SR, ktoré môžete v prípade potreby kontaktovať, napríklad s návratom do vlasti.

Konzuláty a veľvyslanectvá v SR

Pomoc v zahraničí

Dôležité kontakty

Polícia SR

Tel. číslo: 158, 112

Ambulancia

Tel. číslo: 155, 112

Hasiči

Tel. číslo: 150, 112

Slovenská kancelária poisťovateľov

Adresa: Bajkalská 19B 826 58 Bratislava 29, Slovenská republika
E-mail: skp@skp.sk

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 2 592 028 10